For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 

GiboSmartSolutions

GiboPalletize

Gibotech’s palle­te­rings­celle GiboPalletize er baseret på kendt teknologi og inte­greret i flere forskellige løsninger gennem en årrække. Modulet kan købes som stand-alone eller som inte­greret del af et samlet kassepakkeflow.

Løsningen kan palletere et bredt udvalg i kasse­stør­relser og cellens minimale foot­print giver sammen med flek­si­bi­li­teten en optimal ROI.

Robot

Fanuc, KUKA, Omron

Mål

Fleksibel celle der kan palletere kasser fra 120×120×120 mm til 650×650×550 mm.

Modulbaseret

Kan bygges sammen med kasse­rejser og
forskellige pakke­løs­ninger

Løsning

Gør det muligt at fjerne fyldte paller, mens robotten palle­terer videre i modsatte side

Levering

Leveres som turnkey, opstillet og klar til brug

Fordele
 • Kendt teknologi skræd­dersyet til din produktion
 • Stort dæknings­område på kassestørrelse
 • Fleksibel og kompakt løsning, der kan udbygges i trin
 • Højere gennemløb giver øget produktivitet 
 • Reduktion af ensidigt, genta­gende arbejde
 • Større arbejds­glæde giver øget produktivitet
 • Frigiver medar­bejdere til andre opgaver
 • Forbedret konkur­ren­ceevne og større medarbejdertilfredshed
Indholdt i løsningen
 • Fanuc M‑410iC/110 inkl teach pendant og controller
 • Specialdesignet suge­flade til løft af kasserne
 • Sokkel til robot
 • 2 meter indløbsbane med sikkerhedstunnel
 • 2 x pallestyr med sensorer
 • 1 stk. kunde­de­signet HMI touch­panel med tilhø­rende brugerflade
 • Fuldt inte­greret sikker­heds­løsning med hegn og døre
  o Sikkerhedsscannere
  o Sikkerhedssoftware
 • Programmering af op til 5 valgfrie pallemønstre
 • Elskab og elek­triske kompo­nenter (foto­celler, kabel­bakker, kabler, lysfyr)
 • Komplet doku­men­ta­tions­pakke inkl. CE-mærkning

 Optioner:

 • Automatisk skift af paller 
  • 2 x palle­ma­gasin til europaller
  • Pallerullebaner ud af celle
 • Folievikler på udløb
 • Labelprinter
 • Pallemønstrer over 5 stk. 
 • Længere indløbsbane
 • KUKA, Omron TM robotter

 

 

Funktionalitet

GiboPalletize er en palle­te­rings­celle baseret på en modul­tan­kegang, der giver mulighed for at udbygge med flere moduler efter behov. Købes GiboPalletize som stand-alone erstatter den manuel palle­tering af papkasser på palle indenfor dimen­sio­nerne 120x120x120mm til 650x650x550mm.

Cellen er simpel, betje­nings­venlig og med højt output. Operatøreren placerer 2 tomme paller i pallestyr og lukker dørene til cellen. HMI touchskærmen vælges
palle­mønster og kasse­stør­relse. Derefter er cellen klar til drift. Indløbsbånd kører papkas­serne frem på bånd til robotten der griber kassen og placerer den på pallen. Når pallen er fyldt skifter robotten side og palletere videre mens opera­tø­reren kan hente den fyldte palle og placere en tom palle i styret.

GiboPalletize kan udvides med auto­matisk palleskift og folieomvikling efter behov.

GiboPalletize er designet i solidt mate­riale og gennemtænkte løsninger, der sikrer maksimal drift med minimale vedli­ge­hol­del­ses­om­kost­ninger, hvis anlægget efterses af auto­ri­seret Gibotech personale minimum en gang årligt. 

GiboPalletize er en del af GiboSmartSolutions og i tæt relation med GiboBox og GiboPack.

Brug for hjælp?

Gibotech ikon logo small

Kontakt vores hovedkontor

+45 65 95 82 62
gibotech@​gibotech.​dk