Ny rapport:

Robot-salget stiger 

12. oktober 2020

Robotsalget går frem i Danmark igen, men det er ikke alle brancher, der følger med, lyder det fra DIRA.

Robotsalget går frem i Danmark, men ikke alle brancher følger med

Der bliver instal­leret flere og flere robotter i Danmark.

I 2019 blev der instal­leret 768 indu­striro­botter i Danmark, hvilket er 14 procent flere robotter end sidste år og det næst­hø­jeste nogensinde.

Men den stigende tendens er langt fra noget, som ses i alle brancher, viser de nyeste tal fra the International Federation of Robotics (IFR). Faktisk er det stort set kun én branche, der udbygger produk­tionen med robotter, mens andre brancher stadig halter bagefter, når det kommer til auto­ma­ti­sering med robotter.

Metalindustrien, som er en storaf­tager af indu­strielle robotter i Danmark, voksede med hele 53 procent til 213 robo­ten­heder i 2019. Mens stort set alle andre brancher gik tilbage, hvor blandt andet fødevare‑, plast- og kemi­ka­lie­in­du­strien instal­lerede markant færre robotter i 2019 end for fem år siden. 

- Metalindustrien finder stadig flere mulig­heder for anven­delse af robotter – til stor glæde for fagets fagfor­ening. Ønsket om mere auto­ma­ti­sering kommer derfor ikke blot fra ledelsen, der ønsker øget produk­ti­vitet, men også fra arbejds­ta­gerne, der har indset, at auto­ma­ti­sering af robotter kan være med til at sikre deres arbejds­pladser i fremtiden.

Søren Peter Johansen

Sekretatiatsleder, DIRA

Danmark trodser et globalt fald i salget af robotter

Det globale robotsalg er gået markant tilbage. Globalt blev der nemlig solgt færre robotter i 2019 end i 2018. Den tendens ses specielt i mange af de store indu­stri­lande som Tyskland, Korea, USA og Kina. Også mindre vækst­lande som Slovakiet har haft en opbremsning i antal instal­leret robotter.

I Danmark er det et helt andet billede. Fra 2014 til 2019 steg antallet af instal­lerede robotter i Danmark i gennemsnit med fem procent årligt – og det er selvom, at 2018 var et dårligt år med en nedgang i salget.

Faktisk er Danmark i modsætning til resten af verden gået markant frem i antallet af instal­lerede robotter det seneste år.

Danmark trodser et globalt fald i salget af robotter

Det globale robotsalg er gået markant tilbage. Globalt blev der nemlig solgt færre robotter i 2019 end i 2018. Den tendens ses specielt i mange af de store indu­stri­lande som Tyskland, Korea, USA og Kina. Også mindre vækst­lande som Slovakiet har haft en opbremsning i antal instal­leret robotter. 

I Danmark er det et helt andet billede. Fra 2014 til 2019 steg antallet af instal­lerede robotter i Danmark i gennemsnit med fem procent årligt – og det er selvom, at 2018 var et dårligt år med en nedgang i salget.

Faktisk er Danmark i modsætning til resten af verden gået markant frem i antallet af instal­lerede robotter det seneste år.

- Fremgangen skyldes sand­syn­ligvis de høje danske lønninger samt øget krav til bedre produk­ti­vitet, produkt­kva­litet og arbejds­miljø, der er de typiske inci­ta­menter til at starte med auto­ma­ti­sering af produktionen.

Søren Peter Johansen

Sekretatiatsleder, DIRA

Danskerne bliver åndet i nakken

Selvom robot­tæt­heden i Danmark er steget de senere år, stiger den kraf­tigere i mange andre lande, der samtidig har billigere arbejds­kraft end i Danmark. I værste fald vil det kunne friste virk­som­heder til at outsource dele af produk­tionen til udlandet, svække konkur­ren­ce­evnen og på sigt skade skat­te­grund­laget og samfund­s­ø­ko­nomien. Derfor bør danske virk­som­heder vedhol­dende imple­mentere nye tekno­logier som for eksempel robotter, hvis du spørger DIRA’s sekretariatsleder.

- Mange danske virk­som­heder har allerede fået øjnene op for mulig­he­derne i auto­ma­ti­sering og har lavet inve­ste­re­ringer i robot­tek­nologi, men poten­tialet er fortsat enormt og bør udnyttes. Derfor er det vigtigt, at de danske virk­som­heder fortsat og i højere grad kommer i gang med at inve­stere i auto­ma­ti­sering, så vi ikke taber konkur­ren­ceevne. Virksomhederne, der ikke har imple­men­teret deres første robot endnu, kan for eksempel lære noget af Juliana Drivhuse, som var nomi­neret til DIRA Automatiseringsprisen 2020. De startede deres auto­ma­ti­se­rings­rejse helt fra bunden af – og de er kommet langt.

Søren Peter Johansen

Sekretariatsleder, DIRA

DIRA Robotbrag

Hvornår: 3.- 5. marts 2021

Hvor: Forskerparken 10F, 5270 Odense M

 Find vej

Få nyheder direkte i indbakken